Tag Archives: #STSEducation

2016: STS: Orlando, Florida, USA

Chaotic room 2
Chaotic room 2

When exchange students have had a wonderful or decent time during their language course or exchange semester/year, it can be difficult for them to accept that there are many students who have poor or horrible experiences. Very few students find out about the organizations (like CSFES) that are willing to help them find a way to solve their problems when their exchange agency fails them. Students are even told by some exchange firms that CSFES is not a serious organization.

Most youth who go on some form of language travel have a decent time. Sadly, many do not. They are placed in homes that aren’t prepared to take care of them. One such student is a 14 year old Finnish boy who went on a language trip to Orlando, Florida with STS. Considering the state of the host-house we are shown, CSFES is troubled, once again, by the apparent lack of background checks. It is obvious from the state of the house, that the owner had been struggling for quite some time. However, many students are placed in such homes. Thankfully, the Finnish language student took pictures and filmed the state of the host-house. He, and the the other three students living in the home, had to pay for food that the host-mother was supposed to provide. When he bought food, the host-mother ate most of it. You will see that sleeping space was tight. The rule that most exchange/language organizations follow is no more than two students per room unless the room is very spacious.

Laundry pile in host home
Laundry pile in host home

In addition to problems with the host family, the organization did not keep its promises regarding activities the students had been promised. This student found out that other students in other places and homes had completely different and safer homes and representatives. From the video, pictures and post, what this student went through was a clear case of neglect by the host family and STS.

Finland’s country manager, Mira Silvonen, tried to claim that the boy had not gone on a trip this year. This is how most of the organizations respond to complaints, by denial. That is what frustrates parents, students and helpers most: The complete inability to admit that the exchange service is at fault for choosing the wrong host family.

Towards the end of his recollection, the former Finnish language student informs us that a Swedish student, who had written a poor review, was offered money by STS to remove his review.

2015 Feb 21: Suomalaistytön vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloisa tyssäsi “paljastavaan” somekuvaan

Julkaistu: 21.2.2015 20:34

Vaihto-oppilasmatkan järjestäjän mukaan tyttö ei noudattanut vaihto-oppilasohjelman sääntöjä ja rikkoi koulun pukeutumissääntöjä Yhdysvalloissa.

Suomalaistytön vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa keskeytyi vain reilun kuukauden jälkeen, koska tyttö ei matkanjärjestäjän mukaan noudattanut vaihto-oppilasohjelman sääntöjä ja rikkoi lisäksi koulun pukeutumissääntöjä, selviää tammikuussa Kuluttajariitalautakunnan sivuilla julkaistusta ratkaisusta.

Tyttö käytti koulussa pitkiä housuja, paitapuseroita ja takkia. Lisäksi tytön isäntäperheen äiti työskenteli samassa koulussa opettajana ja tarkasti vaihto-oppilaan vaatetuksen aamuisin. Suomalaistytön vaatetus ei silti kelvannut koulun rehtorille, eikä edes isäntäperheen äiti osannut selittää, mikä tytön pukeutumisessa oli vikana.

Tyttö sai koulusta moitteita myös puhelimen käyttämisestä, vaikka tyttö noudatti muiden oppilaiden antamaa mallia.

Perhe uskoo, että todellinen syy vaihto-oppilasohjelman keskeyttämiseen ei liity järjestäjän korostamaan pukeutumiskoodin rikkomiseen tai puhelimen käyttöön. Perhe pitää todellisena syynä tytön sosiaaliseen mediaan lataaman kuvan aiheuttama huomiota, jonka isäntäperhe koki kiusalliseksi.

Isäntäperheen isä nosti sähköpostiviestissään suurimmaksi ongelmaksi kuvan, jossa tyttö oli hänen mielestään puolialaston. Isä sai tiedon kuvasta paikallisen kirkon nuorisopastorilta. Tytön perhe pitää isäntäperheen isän luonnehdintaa kuvasta vääränä.

Kuluttajariitalautakuntaan valittanut tytön huoltaja katsoo, että järjestön vaihto-oppilasohjelman ehto, jonka mukaan yhdenkin säännön rikkominen voi oikeuttaa matkalta poistamiseen ilman maksun palautusta, on kohtuuton ja ristiriidassa yleisten valmismatkaehtojen kanssa, joiden mukaan matkalta poistamisen edellytyksenä on olennainen laiminlyönti.

”Tytölle annettiin kirjallinen varoitus”

Tytön huoltajan mukaan järjestäjä oli koko prosessin ajan laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa ja pyrkinyt johdonmukaisesti löytämään riittävät syyt ohjelman keskeyttämiselle sen sijaan, että se olisi pyrkinyt löytämään keinoja vaihto-oppilasvuoden toteuttamiseen onnistuneesti.

Järjestäjä ei ole perheen mukaan tukenut tyttöä Yhdysvalloissa lupaamallaan tavalla. Järjestäjän aluevalvoja ei ollut perheen mukaan aktiivinen ongelmien selvittelyssä Yhdysvalloissa. Suomen päässä ongelmia ryhtyi selvittämään nuori, vasta-aloittanut työntekijä, jolla ei perheen mukaan ollut tarvittavaa osaamista tällaisten tilanteiden ratkaisemiseen.

Järjestäjän mukaan tyttö rikkoi toistuvasti vaihto-oppilasohjelman sääntöjä, jotka hän ja hänen perheensä olivat allekirjoituksellaan hyväksyneet ennen vaihto-oppilaaksi hyväksymistä. Hänelle annettiin järjestäjän mukaan mahdollisuus muuttaa käytöstään ja häntä ohjeistettiin vaihdon aikana monin tavoin isäntäperheessä, koulussa ja järjestäjän Suomen toimiston toimesta. Toimiston mukaan aluevalvoja ja aluekoordinaattori auttoivat ja tukivat häntä.

Tytölle annettiin kirjallinen varoitus ja hänet asetettiin koeajalle. Varoituksen ja koeajan yhteydessä hänelle annettiin kirjalliset ohjeet siitä, miten hänen tulisi muuttaa käytöstään. Vaihto-oppilasmatkan järjestäjän mukaan tyttö kuitenkin jatkoi sääntöjen rikkomista, jolloin hänet katsottiin sopimattomaksi vaihto-oppilasohjelmaan ja erotettiin.

Reilun kuukauden kestänyt vaihto maksoi tuhansia euroja

Tytön huoltaja vaati järjestäjää palauttamaan 6 972 euroa, mikä vastaa 80 prosenttia vaihto-oppilasohjelman hinnasta.

Lisäksi hän vaati 880 euron vahingonkorvausta, mikä sisältää tytön viisumin (135 euroa), rokotuksen (150 euroa), paluulennon järjestelyn (300 euroa), SEVIS-maksun (144 euroa), varallisuustodistuksen (30 euroa), valokuvat (20 euroa) sekä tuliaiset isäntäperheelle (100 euroa). Lisäksi huoltaja vaati hinnanalennukselle ja vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa.

Huoltaja uskoo, että ohjelman hinnalla katettavien kustannusten voisi olettaa jakautuvan melko tasaisesti koko vaihto-ohjelman ajalle. Tässä tapauksessa ohjelma on jäänyt suurelta osin toteutumatta.

Kuluttajariitalautakunta oli kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä, ettei se suosita vaihto-oppilasmatkan järjestäjää maksamaan huoltajan vaatimia korvauksia.

Lautakunta pitää todennäköisenä, että vaihto-oppilasvuoden kustannukset muodostuvat järjestäjän esittämällä tavalla suurimmaksi osaksi toimenpiteistä, jotka tehdään jo ennen kuin oppilas lähtee matkalle. Lautakunta ei tämän vuoksi pidä kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan ohjelmamaksua ei palauteta, kun keskeytys perustuu vaihto-oppilaan puolella oleviin syihin. Lautakunta ei myöskään pitänyt pukeutumista ja puhelimen käyttöä koskevia sääntöjä epäselvinä.

2012 Mar 20: Bag Facaden – Misbrugt i værtsfamilien

Skrevet af: Christian Rask

20. marts 2012 kl. 20:00 på DR1  Flere danske unge er blevet misbrugt af deres værtsfar i forbindelse med udvekslingsophold til USA. Det afslører DR-programmet ‘Bag Facaden’.

I Bag Facaden fortæller en række unge om drømmerejser, der udviklede sig til et mareridt. Og sagerne handler ikke kun om sexovergreb. Nogle unge er havnet hos fattige amerikanske familier, der ikke havde råd til mad. Eller hos familier, der slår deres egne børn og undertrykker dem psykisk.

Den seneste og mest alvorlige af sagerne handler om placeringen af en 16-årig dreng hos en amerikansk værtsfar, der efterfølgende blev dømt for gentagne seksuelle overgreb. Sagen blev aldrig indberettet til de danske myndigheder af Interstudies, firmaet bag opholdet.

I en anden af sagerne ville organisationen STS, Student Travel Schools, kun udbetale en delvis godtgørelse til familien og en dengang ligeledes 16-årig dreng, hvis de underskrev en tavshedsklausul. Også han blev placeret hos en enlig mand og udsat for overgreb.

– Jeg er harm over, at de ville have mig til at tie stille om de overgreb, jeg blev udsat for. Folk skal høre om dem, så de ved, hvad de kan risikere, siger Nicklas i dag.

Hemmeligholdelse
Unge danskere kan vælge mellem i alt 10 godkendte udvekslingsorganisationer. De unge placeres hos en værtsfamilie – og betaler typisk 50-60.000 kr. for en samlet pakke mens staten støtter med 10.000 kr. pr. ophold. Hos kontrolmyndigheden, Styrelsen for Uddannelse og Internationalisering, SUI, ser man meget alvorligt på hemmeligholdelsen af sagerne om seksuelle overgreb.

– Vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at man hemmeligholder så kritisable forhold, siger Mikkel Buchter, kontorchef i SUI, der nu vil indføre et skærpet tilsyn med Interstudies.

Året efter, at sagen om Nicklas blev lukket ned af STS, blev en 17-årig pige udsat for to grove seksuelle overgreb af sin værtsfar. Her havde STS benyttet samme partner i USA til at finde værtsfamilien. Den nuværende chef for STS beklager sagsforløbet:

– Det var en fejlbeslutning. Vi arbejder ikke længere sammen med den organisation i USA, der stod for anbringelserne, siger John Cedergårdh, general manager i STS.

STS er ikke blevet godkendt i år efter flere kritisable sager, hvor unge blandt andet blev sendt til områder i Sydafrika med høj kriminalitet.

Drømmerejser blev til mareridt
Unge fra hele verden søger hvert år til USA på udvekslingsophold. Det har ifølge Bag Facadens kilder ført til mangel på egnede værtsfamilier – og en utilstrækkelig screening af familierne.

Flere unge, som får problemer under opholdet, har oplevet, at de kun må have begrænset kontakt til familien hjemme. Da 17-årige Stina fik problemer, blandt andet fordi familien slog sine børn, og hun måtte fjernes med hjælp fra politiet, blev hun bedt om at underskrive en kontrakt, der begrænsede hendes kontakt til familien og til dem i USA, der hjalp hende.

– Vi blev svigtet af Interstudies, da der begyndte at opstå problemer, siger Bettina Hjortshøj, mor til Stina.

Direktør i Interstudies, Anette Sørensen, meddeler, at hun ikke ønsker at kommentere de enkelte sager i medierne.

Men Bettina Hjortshøj mener, at firmaet har et alvorligt troværdighedsproblem.

–  Den tillid og det sikkerhedsnet, vi havde betalt for – det var ikke til stede, da vi fik brug for det, siger hun.

Op mod 1000 danske unge rejser hvert år ud som udvekslingsstuderende. Af dem får i gennemsnit 50 så problematisk et ophold, at de rejser hjem før tid.

———————————————————

2003 Apr 26: Local student exchange group reprimanded

2005 Aug 02: Robert Medley convicted for sexual battery

2013 Mar 19: John E. Hamilton v. Commonwealth of Virginia

2014 Dec 23: Oikeus: Vaihto-oppilas kotiutettiin Kanadasta väärin perustein / Student wrongly sent home from Canada (Finnish)

Rikos Julkaistu 23.12.2014 21:50

Helsingin käräjäoikeus

Kanadassa vaihto-oppilaana ollut opiskelija haki Helsingin käräjäoikeudessa korvauksia pilalle menneestä, etukäteen maksetusta lukuvuodesta hieman yli 10 000 euroa. Oikeus katsoikin, että 17-vuotias tyttö kotiutettiin Kanadasta väärin perustein, mutta korvaukset olivat puolet vaaditusta.

17-vuotias tyttö lähti ranskankieliseen Kanadaan syksyllä 2011 STS Kielimatkat Oy:n kautta.

Tyttö oli ennen matkaa ilmoittanut olevansa allerginen kissoille, koirille ja siitepölylle. Käsityksensä mukaan hän joutui matkalla erittäin allergisoiviin olosuhteisiin.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Perheen piti olla ranskankielinen, mutta sellaista ei löytynyt. Tyttö joutui yksinasuvan 62-vuotiaan jamaikalaissyntyinen naisen luokse.

Tytön mukaan asunto oli täysin siivoton ja sotkuinen. Kaksikon välit tulehtuivat, kun 17-vuotias ja hänen vanhempansa ryhtyivät selvittämään epäilyä emännän marihuanan käytöstä. Tämä osoittautui sittemmin vääräksi.

Tyttö päätyi uuteen perheeseen, jossa oli kaksi koiraa. Lopulta STS Kielimatkat päätti tammikuussa 2012 kotiuttaa tytön.

Tapauksesta kerrottiin myös Ylen MOT-ohjelmassa lokakuussa 2013.

STS: Väärää tietoa

STS:n mukaan tyttö oli antanut puutteellisia tietoja allergioistaan ja jos yritys olisi tiennyt totuuden, häntä ei olisi otettu vaihto-ohjelmaan.

Uudessa paikassa tyttö oli ilmoittanut olevansa allerginen myös tomaatille. STS oli saanut myös tietää, että tyttö oli saanut oireita huonepölystä.

STS tiedusteli tilanteesta tytön vanhemmilta, joiden mukaan allergiaoireet olivat sen verran vakavia, että tytöllä oli mukanaan epipen-kynä varmuuden vuoksi. Tässä vaiheessa STS keskeytti matkan. Tyttö palasi suomeen tammikuussa 2012.

“Uutta perhettä ei löytynyt”

Tytön käsityksen mukaan keskeyttämisen taustalla oli se, että STS ei kyennyt löytämään sijoitusperhettä. Tyttö oli joulun alla saanut tietää kakkosperheen äidiltä, ettei perhe pysty pitämään häntä enää tammikuun jälkeen. Kotimatkasta kerrottiin vain kaksi päivää ennen lentoa.

STS totesi, että allergisille on ylipäätään erittäin vaikea löytää isäntäperhettä Kanadassa. STS:n mukaan moniallergisuuden paljastuttua, tyttöä ei olisi pystytty ”myymään” mihinkään perheeseen. Kotimatkasta kerrottiin tytölle myöhään, jottei tämä karkaisi, kuten oli joskus käynyt.

Väärät perusteet kotiuttaa

Käräjäoikeus katsoi, että tyttö oli antanut riittävät terveystiedot ennen matkaa, vaikka ne olivat jossain määrin puutteellisia. Allergiat olivat STS:n tiedossa. Oikeus totesi myös, että tytön palauttaminen Suomeen tehtiin perusteetta. STS:llä ei siis ollut oikeutta keskeyttää vaihto-oppilasvuotta.

Käräjäoikeus lausui kuitenkin, että koko matka ei mennyt hukkaan, koska tyttö oli ollut Kanadassa 5 kuukautta eli yhden lukukauden. Hinnanalennusta ei hyväksytty ensimmäisen perheen asunnon väitetystä epäsiisteydestä, koska siitä ei ollut näyttöä.

Oikeus arvosteli sitä, että kolmatta perhettä ei edes yritetty löytää.

Käräjäoikeus päätyi siihen, että STS Kielimatkojen on palautettava tytölle 5000 euroa.

Koska STS oli jo tammikuussa 2013 ja uudestaan jutun valmisteluistunnossa tarjoutunut sopimaan asian ja palauttamaan tytölle 5000 euroa, käräjäoikeus totesi, että molemmat saavat itse maksaa oikeudenkäyntikulunsa.


Jarkko Sipilä | jarkko.sipila(at)mtv.fi | @sipilamtv3


Google translation of the article:
Canadian exchange student was a student applied for the Helsinki District Court for compensation out of a ruined, paid in advance of the academic year to just over 10 000 euros. Court ruled that the 17-year-old girl was discharged from Canada wrongly, but the claims were half required.

17-year-old girl went to French-speaking Canada in the autumn of 2011 STS Language Oy.

The girl was before the trip expressed its allergic to cats, dogs and pollen. View, he was on the way very allergenic conditions.
Advertisement (news continued below)

The family was supposed to be in French, but could not be found. The girl was forced to living alone 62-year-old Jamaican woman to him.

According to the girl’s apartment was absolutely filthy and messy. The duo intervals inflamed, when the 17-year-old and his parents began to explore the wife of suspected marijuana use. This turned out later to be false.

The girl ended up being a new family with two dogs. In the end, STS Language Schools decided in January 2012 to withdraw the girl.

The case was also told YLE MOT program in October 2013.
STS: Incorrect

STS, the girl had given incomplete information about allergies and if the company had known the truth, he would not have been an exchange program.

The new location, the girl had expressed its allergic to tomatoes. STS had also learned that the girl had symptoms of indoor dust.

STS inquired about the situation of the girl’s parents, according to which the allergy symptoms were so severe that she had with the EpiPen pen just in case. At this point, the STS cut the trip. The girl returned to Finland in January 2012.
The new family was not found”

The girl’s view of the suspension in the background was the fact that STS was not able to find the position of the family. The girl was just before Christmas got to know the family right from the mother that the family can not keep her anymore after january. The trip home was reported just two days before the flight.

STS stated that the anti-allergy is generally very difficult to find a host family in Canada. STS: According to moniallergisuuden had been discovered, the girl would not be able to sell” to any family. The trip home was told the girl late, so as not to break out of this, as was sometimes the case.

Incorrect criteria to repatriate

The district court found that the girl had given adequate health information before the trip, even though they were somewhat incomplete. Allergies were STS known. The Court noted, also, that the girl’s restoration to Finland was unjustified. STS was therefore not entitled to suspend the exchange student years.

The District Court stated, however, that the whole trip did not go to waste, because the girl had been in Canada five months, ie one semester. The price reduction is not approved for the first family residence of the alleged untidiness, since it was not evidence.

Legal criticized the fact that the third family does not even attempt to find.

The District Court concluded that the STS exchange trips must be returned to her 5000 euros.

Since the STS was already in January 2013, and again the story a preliminary hearing, offered to fit the case and return the girl to EUR 5000, the District Court found that both are self-pay costs.

Jarkko Sipilä

jarkko.sipila (at) mtv.fi

@ sipilamtv3